Sundom Marthaförening

85-års jubileumfest

30.11.2015 kl. 14:02

Sundom Marthaförening r.f.  firar 85-års jubileumfest kombinerat med den traditionella julfesten den 7 december 2015 i Sundom prästgård fr.o.m kl. 18:00

Kvällens program
Välkomstdrink
Välkomsthälsning            Ordförande Birgitta Sundin
Tillbakablick fr.o.m 1930 Viceordförande Signild Sundin
Solosång                         Kantor Monica Heikius
Allsång (Marthasången)
Diktläsning                      Marthamedlem Elsie Törnqvist
Jubileumstal                   Utvecklingschef Petra Högnäs

Utdelning av stora silvermärket
Utdelning av rosor

Servering

Julevangeliet                   Präst Malin Lindblom
Julallsång (Tomtarnas vaktparad)
Sång och musik              Sundom Spelmän


 

sundom sundom
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Gunnel Granlid
Ordförande
+358 400250346
Ingegerd Sundin
Viceordförande 1
+358 504677921
Rosmari Ekholm
Viceordförande 2
+358 503008532
Anne-Maj Finne
Sekreterare
+358505302261

Rita Birell
Vicesekreterare

+358400366215

 

Gunvor Marander
Kassör
+358 50 5686 404
Kerstin Berg
Vicekassör
+358 50 5932930
 

Styrelse medlemmar. Annette Kuula, Magnhild Nelimarkka

                                  

                                  

Suppleanter. Marita Borg

                        Doris Mitts 

                                 

  Vivian Cederholm, Erik Cederholm
Verksamhetsgranskare