Sundom Marthaförening

Välkommen till Sundom Marthaförening!

Selma Grabbas (bilden) var Sundom Marthaförenings första ordförande. Föreningen håller möte varannan måndag kl. 18 i Sundom Prästgård. 

Selma Grannas, Sundom marthaförenings första ordförande

  HÖSTENS TRÄFFAR 2023

  18.9    Handarbetskväll

   2.10

  16.10   Matkulturensdag

  30.10

  13.11    Julpyssel

   27.11

   11.12   Julfest
 

  VÅRENS TRÄFFAR  2023            

    23.1   Styrelsemöte

     6.2     Catarina Olin berättar om ekologiskt te.

     20.2   Årsmöte

     6.3      Minnenas ryggsäck

     20.3     Avfallshantering. Sini Hemming kommer o berättar.

      3.4      Vi handarbetar

      17.4    Elisabet Henriksson berättar om Aronia saft

       15.5   Plantlotteri

         5.6    Utfärd till Lankava i Kauhava. Lunch äter vi på 

                  Härmän kylpylä, vidare mot Kuddnäs i Nykarleby där det blir                                guidning  och kaffe.

 

    

        

 

 

  

 

Aktuellt

85-års jubileumfest

30.11.2015 kl. 14:02
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Gunnel Granlid
Ordförande
+358 400250346
Ingegerd Sundin
Viceordförande 1
+358 504677921
Rosmari Ekholm
Viceordförande 2
+358 503008532
Monica Östergårds
Sekreterare
+358 44 4808 468

Rita Birell
Vicesekreterare

+358400366215

 

Gunvor Marander
Kassör
+358 50 5686 404
Kerstin Berg
Vicekassör
+358 50 5932930
 

Styrelse medlemmar. Anne-Maj Finne, Annette Kuula, Magnhild Nelimarkka

                                  

                                  

Suppleanter. Marita Borg

                        Doris Mitts 

                                 

  Vivian Cederholm, Birgitta Nybo
Verksamhetsgranskare