Sundom Marthaförening

Välkommen till Sundom Marthaförening!

Selma Grabbas (bilden) var Sundom Marthaförenings första ordförande. Föreningen håller möte varannan måndag kl. 18 i Sundom Prästgård. 

Selma Grannas, Sundom marthaförenings första ordförande


 

  VÅRENS TRÄFFAR             

    23.1   Styrelsemöte

     6.2     Catarina Olin berättar om ekologiskt te.

     20.2   Årsmöte

     6.3      Minnenas ryggsäck

     20.3     Avfallshantering. Sini Hemming kommer o berättar.

      3.4

 

    

        

 

 

  

 

Aktuellt

85-års jubileumfest

30.11.2015 kl. 14:02
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Gunnel Granlid
Ordförande
+358 400250346
Ingegerd Sundin
Viceordförande 1
+358 504677921
Rosmari Ekholm
Viceordförande 2
+358 503008532
Monica Östergårds
Sekreterare
+358 44 4808 468

Rita Birell
Vicesekreterare

+358400366215

 

Gunvor Marander
Kassör
+358 50 5686 404
Kerstin Berg
Vicekassör
+358 50 5932930
 

Styrelse medlemmar. Anne-Maj Finne, Annette Kuula, Magnhild Nelimarkka

                                  

                                  

Suppleanter. Marita Borg

                        Doris Mitts 

                                 

  Vivian Cederholm, Birgitta Nybo
Verksamhetsgranskare