Sundom Marthaförening

Välkommen till Sundom Marthaförening!

Selma Grabbas (bilden) var Sundom Marthaförenings första ordförande. Föreningen håller möte varannan måndag kl. 18 i Sundom Prästgård. 

Selma Grannas, Sundom marthaförenings första ordförande


Datum för höstens träffar 2019 samt program


Vecka 39  23.9    Styrelsemöte
Vecka 40   30. 9
Vecka 42    14.10 
Vecka 44   28.10
Vecka 46   11.11
Vecka 48    25.11 
Vecka 50    9.12    Julfest
            

Vårens träffar

 

 

Aktuellt

85-års jubileumfest

30.11.2015 kl. 14:02
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Birgitta Sundin
Ordförande
+358 44 3571 184
Anne-Maj Finne
Viceordförande 1
+358 50 5302 261
Ingegerd Sundin
Viceordförande 2
+358 50 4677 921
Monica Östergårds
Sekreterare
+358 44 4808 468
Rita Birell
Vicesekreterare
Gunvor Marander
Kassör
+358 50 5686 404
Magnhild Nelimarkka
Vicekassör
06 3571 338
  Ginulla Sund, Anette Kuula
Suppleanter
  Vivian Cederholm, Astrid Maris, Elisabeth Fogde, Astrid Vesterback
Verksamhetsgranskare
  Birgitta Sundin, Rita Birell, Anette Kuula
Representanter till distriktets vårmöte