Sundom Marthaförening

Välkommen till Sundom Marthaförening!

Selma Grabbas (bilden) var Sundom Marthaförenings första ordförande. Föreningen håller möte varannan måndag kl. 18 i Sundom Prästgård. 

 

       

   Kom med 
 

  VÅRENS TRÄFFAR  2024

 

      22.1      Styrelsemöte

         5.2      Årsmöte

       19.2      Projekt Liv

          4.3     Minnes Lots

        18.3     Seniorshopen kommer och visar

                     vårkollektionen              

        15.4     Handarbetskväll 

         29.4    Plantlotteri

        13.5    Motion, Picknick

            

           

    

  

 

  

 

Aktuellt

85-års jubileumfest

30.11.2015 kl. 14:02
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Gunnel Granlid
Ordförande
+358 400250346
Ingegerd Sundin
Viceordförande 1
+358 504677921
Rosmari Ekholm
Viceordförande 2
+358 503008532
Anne-Maj Finne
Sekreterare
+358505302261

Rita Birell
Vicesekreterare

+358400366215

 

Gunvor Marander
Kassör
+358 50 5686 404
Kerstin Berg
Vicekassör
+358 50 5932930
 

Styrelse medlemmar. Annette Kuula, Magnhild Nelimarkka

                                  

                                  

Suppleanter. Marita Borg

                        Doris Mitts 

                                 

  Vivian Cederholm, Erik Cederholm
Verksamhetsgranskare